Uloga cervikometrije u procjeni rizika od prijevremenog poroda

Početna / Blog / Uloga cervikometrije u procjeni rizika od prijevremenog poroda

Prijevremeni porod je porod koji nastupa prije 37 tj. trudnoće, koji nosi rizike rađanja djeteta koje još nije spremno za samostalan život izvan maternice, sa stopom pojavnosti od 5-11% svih trudnoća.

Među brojnim čimbenicima rizika uključenih u nastanku prijevremenog poroda je i skraćivanje duljine vrata maternice (cervikalna insuficijencija), koje kada nastane u drugom trimestru trudnoće predstavlja snažan indikator koji povećava rizik od prijevremenog poroda kod jednoplodnih i višeplodnih trudnoća.

Ultrazvučno mjerenje duljine cerviksa (cervikometrija) u drugom trimestru trudnoće je od iznimne važnosti, jer pomaže identificirati skupinu trudnica sa skraćenim cerviksom, gdje profilaktičko davanje progesterona može smanjiti učestalost prijevremenog poroda za 44%.

Prosječna stopa pojavnosti prijevremenog poroda je 8%
Cervikometrijom, odnosno profilaktičkim davanjem progesterona se može smanjiti učestalost prijevremenog poroda za44%

Što je cervikalna insuficijencija i koji su uzroci?

Uloga cervikometrije u procjeni rizika od prijevremenog porodaCervikalna insuficijencija označava bezbolno otvaranje i skraćivanje cerviksa, te njegova nemogućnost da održi trudnoću u odsutnosti uterinih kontrakcija. Glavni uzroci skraćenog cerviksa ili t.z. cervikalne insuficijencije su:

 • traumatsko oštećenje cerviksa prilikom kirurških procedura na vratu maternice (konizacija, LETZ, dilatacija, kiretaža)
 • poremećaj vezivnog tkiva cerviksa
 • inflamatorni proces i infekcija u području cerviksa

Kome je cervikometrija namijenjena?

Uloga cervikometrije u procjeni rizika od prijevremenog porodaUltrazvučno mjerenje duljine cerviksa pomoću transvaginalne ultrazvučne sonde ili tako zvana metoda cervikometrije je skrining metoda koja se preporučuje svim trudnicama, a osobito trudnicama s visokim rizikom prijevremenog poroda:

 • trudnice s prijevremenim porodom u prethodnoj trudnoći
 • kod višeplodne trudnoće
 • kod abnormalnosti maternice
 • kod operacija vrata maternice (konizacija)

Kada započeti s ultrazvučnim mjerenjem dužine vrata maternice?

Preporuke su da se s ultrazvučnim mjerenjem vrata maternice treba započeti sa 16 tjedana trudnoće, a učestalost pregleda ovisi o nalazu.

Uloga cervikometrije u procjeni rizika od prijevremenog porodaNormalna prosječna dužina vrata maternice u trudnoći iznosi:

 • 40 mm prije 22 tjedna trudnoće
 • 35 mm od 22-32 tjedna trudnoće
 • 30 mm iza 32 tjedna trudnoće

Dijagnoza skraćenog cerviksa se postavlja kada je izmjerena dužina vrata maternice pomoću transvaginalnog ultrazvuka, između 16. i 24 tj. trudnoće manja od 25 mm.

Koje su preporuke u slučaju skraćenog cerviksa?

 • Trudnice s cervikalnom insuficijencijom koji u prijašnjoj trudnoći nemaju anamnezu prijevremenog poroda i rizične čimbenike za nastanak prijevremenog poroda se trebaju tretirati vaginalnim progesteronom.
 • Trudnice koje su u prijašnjoj trudnoći imale prijevremeni porod se smatraju visokorizične za ponovnog nastanka prijevremenog poroda u aktualnoj trudnoći. Kod ovih trudnica se preporučuje serklaža ili operativni zahvat na vratu maternice  koji će omogućiti da se vrat maternice zadrži zatvorenim do poroda.

Što možemo zaključiti?

Procjena duljine vrata maternice pomoću ultrazvučne cervikometrije je važna skrining metoda koja se preporučuje svim trudnicama, a osobito trudnicama s povećanim rizikom od prijevremenog poroda.

Smanjenje dužine vrata maternice u drugom trimestru je snažan indikator prijevremenog poroda u trudnoći.

Kod trudnice sa skraćenim cerviksom profilaktičko davanje progesterona može smanjiti učestalost prijevremenog poroda za 44%.