Cervikometrija

Početna / Trudnoća / Cervikometrija

Cervikometrija je mjerenje duljine cerviksa transvaginalnom sondom. Preporuča započeti s 16. tjedanom trudnoće te se nastavlja frekvencijom ovisno o nalazu.

Pretraga je osobito potrebno trudnicama sa visokim rizikom prijevremenog poroda:

  • višeplodna trudnoća
  • prijevremeni porod u prethodnoj trudnoći
  • abnormalnosti maternice
  • operacija vrata maternice u anamnezi (konizacija)

Profilaktičko davanje progesterona kod skraćenog cerviksa smanjuje učestalost prijevremenog  poroda, poroda ranijeg od 35. tjedana trudnoće, za 44%.

cervikometrija